Sierpień 05 2021 23:10:46
Nawigacja
Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Nauka w klasie liceum ogólnokształcącego mundurowego o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne jest doskonałą propozycją dla absolwentów gimnazjum, którzy swoją przyszłość widzą w służbach mundurowych - policji, straży pożarnej, straży granicznej czy agencjach ochrony.

Dla uczniów, którzy wybiorą ten kierunek proponujemy zajęcia prowadzone przez oficerów policji, straży pożarnej i straży granicznej. Podczas tych zajęć uczniowie zdobędą wiedzę m.in. z zakresu wybranych zagadnień prawa karnego, cywilnego, elementów kryminologii i kryminalistyki. Poznają podstawy prawne regulujące zagadnienie ochrony przeciwpożarowej w Polsce, taktykę działań gaśniczych, specyfikę sprzętu gaśniczego i zasady działań ratowniczych oraz zadania stojące przed strażą graniczną.

Zajęcia praktyczne obejmować będą:
 • treningi musztry ogólnej i policyjnej,
 • zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenia działań prewencyjnych przez policję,
 • treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych,
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym i ratowniczym oraz naukę działania w trakcie wykonania typowych czynności gaśniczych oraz prowadzenia działań ratowniczych,
 • elementy marszów według mapy,
 • wycieczki zawodowe m.in. do komendy i komisariatów policji, jednostek straży pożarnej i jednostek straży granicznej.

Dzięki zwiększonej liczbie godzin zajęć z wychowania fizycznego uczniowie klasy mundurowej będą mogli rozwijać swoje pasje sportowe i dobrze przygotować się do egzaminów sprawnościowych, obowiązkowych przy rekrutacji na uczelnie i do pracy w służbach mundurowych. W ramach tych godzin przewidziane są m.in.: nauka pływania, zajęcia lekkoatletyczne i gry zespołowe.

Dodatkowo odbywać się będą zajęcia ze sztuk walki i samoobrony oraz strzelectwa sportowego.


II. Liceum Ogólnokształcące - profil: sportowy, specjalność: zespołowe gry sportowe

Lubisz sport, ruch, chcesz poprawić swoją kondycję oraz wzbogacić swoje umiejętności techniczno-taktyczne z gier zespołowych??? Jeżeli tak, to wszystko znajdziesz w Liceum Ogólnokształcącym o kierunku sportowym ze specjalnością zespołowe gry sportowe.

Jest to szkoła, w której uczniowie łączą efektywnie naukę ze sportem. W tygodniowym planie nauczania są trzy godziny wychowania fizycznego oraz siedem godzin zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania. Zapewniamy zajęcia na basenie doskonalące technikę pływania, a dla nieumiejących pływać organizujemy naukę pływania od podstaw. Zajęcia sportowe prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy. Treningi prowadzone są według najnowocześniejszych metod, czego efektem są wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów oraz wysokie miejsca szkoły w wojewódzkiej klasyfikacji sportowej prowadzonej przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie:

 • rok szkolny 2010/2011 IV miejsce w województwie
 • rok szkolny 2011/2012 VIII miejsce w województwie
Dla uczniów szczególnie aktywnych i osiągających wysokie wyniki w sporcie przyznawane są stypendia. Dzięki znakomitej bazie dydaktycznej i sportowej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej szkoła zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny, sportowy oraz doskonale przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz innych kierunkach kształcenia.

Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową do której należy zaliczyć: halę sportową, salę gimnastyczną lustrzaną, siłownię, boisko ze sztuczną trawą typu „ORLIK”, boisko z nawierzchnią tartanową do siatkówki i koszykówki o wymiarach, bieżnię tartanową o długości 120m (3 tory), skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, trasy biegowe do biegów przełajowych, boisko piłkarskie o dobrze utrzymanej trawie naturalnej.


III. Liceum Ogólnokształcące - profil: sportowy, specjalność: piłka nożna

Oferta skierowana jest zarówno dla uczniów klas ósmych jak i trzecich gimnazjum. Zajęcia sportowe z piłki nożnej prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenerską trzy razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Uczniowie nadal będą zawodnikami swoich klubów gdyż szkoła nie zamierza zgłaszać drużyny do rozgrywek.

Finansujemy koszty dojazdu do szkoły jak i koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.

 Szkoła posiada bardzo dobrą bazę treningową w skład której wchodzi: boisko trawiaste, boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik, sala sportowa oraz siłownia. Dysponuje także internatem, którego potencjalni mieszkańcy klas pierwszych będą zwolnieni z opłaty stałej, a ponosić będą jedynie koszty wyżywienia. Ponadto uczniowie dojeżdżający do szkoły będą mieli finansowany bilet miesięczny. Szkoła jest placówką publiczną i za kształcenie nie pobieramy czesnego. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta oraz współpraca przyniesie obopólne korzyści, a młodym adeptom pozwoli na podniesienie swoich piłkarskich umiejętności.

 Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu prowadzić będziemy nabór do istniejącego już liceum sportowego o specjalności zespołowe gry sportowe oraz liceum mundurowego.

 Liceum sportowe prowadzone jest w naszym zespole od 2002 r. Absolwenci naszego liceum z powodzeniem kontynuują swoje kariery sportowe głównie reprezentując kluby piłkarskie III, IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych prowadzonych przez OZPN Krosno. Ukończenie liceum o profilu sportowym daje też bardzo dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach sportowych uczelni wyższych oraz szkół wyższych formacji mundurowych (policja, straż pożarna, wojsko).


W szkole działają liczne sekcje sportowe, w których każdy może rozwijać swoje zainteresowania i pasje sportowe:
 • sekcja piłki siatkowej,
 • sekcja piłki koszykowej,
 • sekcja piłki ręcznej,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja lekkoatletyczna,
 • sekcja unihokeja,
 • sekcja tenisa stołowego,
 • badmintona,
 • sekcja pływania,
 • sekcja aerobiku.

Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów są zajęcia taneczne w zespole „Zadwór”.

Zapraszamy młodzież: wystarczy sprawność fizyczna i wola uprawiania sportu. Stwarzamy taki system szkolenia, aby intensywne treningi i rozwój talentu sportowego szedł w parze z systematyczną nauką.

Obiekty sportowe

Orlik 2012 przy szkole

58,256 unikalne wizyty PA