Czerwca 21 2024 23:09:30
Nawigacja
Pytania i odpowiedzi: Ogólne
Pytania i odpowiedzi >Ogólne
Czy istnieje konieczność rejestracji on-line w przypadku złożenia podania w sekretariacie szkoły?Czy można złożyć podanie do ZS w Iwoniczu w przypadku logowania się na innych portalach?Ile podań można złożyć do Zespołu Szkół w Iwoniczu?Jak długo trwa rekrutacja?
W jaki sposób złożyć podanie do Zespołu Szkół w Iwoniczu?
Czy istnieje konieczność rejestracji on-line w przypadku złożenia podania w sekretariacie szkoły?
W takiej sytuacji dane Kandydata wprowadza do systemu pracownik Zespołu Szkól w Iwoniczu. Tak więc rejestracja nie jest konieczna, ponieważ dane będą już w systemie. Możliwe będzie logowanie w celu sprawdzenia statusu podania - wymagane podanie adresu email.
Do góry
Czy można złożyć podanie do ZS w Iwoniczu w przypadku logowania się na innych portalach?
Oczywiście. Można złożyć podanie do naszej szkoły niezależnie od tego do ilu szkół Gimnazjalista ma zamiar aplikować.
Do góry
Ile podań można złożyć do Zespołu Szkół w Iwoniczu?
Do naszej szkoły składa się jedno podanie. Przy składaniu podania elektronicznie Kandydat ma możliwość wybrania maksymalnie trzech profili.
Do góry
Jak długo trwa rekrutacja?
Postępowanie rekrutacyjne trwa od 13 maja 2018r. do 10 lipca 2018 r. Jednak podanie do szkoły należy dostarczyć do 28 czerwca 2016 r. Natomiast osoby pragnące znaleźć się w klasie I liceum ogólnokształcącym o profilu sportowym muszą dostarczyć podanie przed 11 maja 2016 r.
Do góry
W jaki sposób złożyć podanie do Zespołu Szkół w Iwoniczu?
Istnieją dwie możliwości:
  • PIERWSZA – przy pomocy systemu elektronicznego (tej strony www). W tym celu należy wejść na stronę rekrutacja.zs.iwonicz.pl, następnie należy założyć konto (loginem będzie PESEL). Kolejnym krokiem będzie wypełnienie prostego formularza. Ostatnim krokiem będzie wydrukowanie podania, podpisania go i dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój w wyznaczonym terminie.

  • DRUGA – przy pomocy gotowego wzoru podania. Tutaj również trzeba wydrukować podanie, podpisać je i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój w wyznaczonym terminie.


Do góry
117,603 unikalne wizyty PA